COJIN LUMBAR YUTE

00-000359  .  COJIN LUMBAR YUTE

medidas  .  40 x 35 cms